Adidas Hockey

Adidas Exemplar.5 Indoor Hockey Stick 2020

SKU
IHS-BD0408-20
Adidas Exemplar.5 Indoor Hockey Stick 2020
Adidas Exemplar Hybraskin.2 Indoor Hockey Stick 2020 Previous Adidas Exemplar Hybraskin.2 Indoor Hockey Stick 2020

Adidas Exemplar.5 Indoor Hockey Stick 2020

Description:

A mid bow, 100% wood indoor hockey stick.

Features:

  • Mid bow
  • 100% wood indoor stick
  • PU grip tape
To Top